Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 lutego 2015

2CPARTNER 2CP NC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B.
8FORMULA 8FO NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
AEDES AED NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BAKALLAND BAK GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEKPOL DEK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DORADCY24 D24 NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EZO EZO NC NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
YURECO YCO NC Dzień wykupu akcji spółki przez Oxylion Spółka Akcyjna po cenie 2,17 zł za akcję.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.