Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 stycznia 2013

AIGAMES ALG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
APLISENS APN GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członka RN.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E oraz pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
DRUKPAK DRU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,88 zł na akcję.
EASTSIDE ESC NC NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany sposobu reprezentacji oraz przyjęcia regulaminu RN.
KME KME NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
POLNA PLA GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
RUCHCHORZ RCW NC Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, E i L.
SYGNITY SGN GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.