Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 września 2014

BOGDANKA LWB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,80 zł na akcję.
DGA DGA GPW Scalenie akcji w stosunku 8:1.
ECARD ECD GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HYDROTOR HDR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
KOMPUTRON KOM GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
KOPAHAUS KOP NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2013.
MADKOM MAD NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NEWWORLDR NWR GPW Pierwszy dzień notowań na GPW 5.030.100.717 praw poboru akcji spółki.
NORTCOAST NCT GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PREMETINV PMI NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
QUMAK QMK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.