Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 lipca 2015

ACE ACE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
BPX BPX NC NWZA ws. połączenia BPX S.A. z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, umorzenia 3.150.000 akcji zwykłych imiennych serii A, emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
DUON DUO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
INPRO INP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
IZOSTAL IZS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MAGELLAN MAG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
PRAGMAINK PRI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRESTO PST NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZ z dnia 19 maja 2015 roku.
QUMAK QMK GPW NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Qumak za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Qumak w roku obrotowym 2014.
RELPOL RLP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
SILVANO SFG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
TESGAS TSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
XPLUS XPL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.