Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 stycznia 2011

ASSECOPOL ACP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
11BIT 11B GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
APLITT API GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz zmian w statucie.
APOLLO APC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
BLACKPOIN BPN NC NWZA ws. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
DIRECTES DES NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FERRO FRO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
INTERSPPL IPO GPW NWZA ws. zmian w statucie.
MANYDEV MAN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MFOOD MFD NC Debiut spółki na NC.
ORZEL ORZ GPW Wycofanie akcji z obrotu na GPW.
STANUSCH STT NC Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VOTUM VOT GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WADEX WAX GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C.
WADEX WAX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,99 USD)