Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 października 2018

AMBRA AMB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
FERRUM FER GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
URSUS URS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
VANTAGE VTG GPW NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia nowego kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i in.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.