Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 listopada 2010

ASSECOPOL ACP GPW Ostatni dzień zapisów w wykonywaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
ELZAB ELZ GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus S.A.
FONECO FNE NC Początek zapisów na akcje serii C.
FORTUNA FEG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MANYDEV MAN GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
SOBET SOB NC Zakończenie zapisów na akcje serii D.
ZUE ZUE GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011 (prog. EPS -0,10$).
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 3,54$).
NYSE Euronext NYX.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,43$).
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,51$).