Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 13 stycznia 2011

ASSECOPOL ACP GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
EPICTURES EAP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
GRUPAREC GRC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MANYDEV MAN GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PPRICE PPR NC Debiut spółki na NC.
ROVITA ROV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SPAC1 SP1 NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
STANUSCH STT NC Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
URLOPYPL URL NC Po zakończeniu sesji spółka powróci w skład indeksu NCIndex.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,53 USD)