Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 września 2020

LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.
CARPATHIA CRC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
DEVELIA DVL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
KETY KTY GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35 zł na akcję.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLATYNINW PIW GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SCOPAK SCO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TXM TXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.