Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 listopada 2021

AMBRA AMB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
BKDGAMES BKD NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BOOMBIT BBT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
COPERNIC CRS NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. powołania nowego członka RN.
FASING FSG GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
GENOMTEC GMT NC Dzień pierwszego notowania na NC 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
GRODNO GRN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.
LUKARDI LUK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia dokooptowanego członka RN, odwołania i powołania członków RN.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MFOOD MFD NC NWZA ws. powołania członka zarządu, powołania członka RN oraz zmian w statucie.
SANTANDER SAN GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 0,0485 euro na akcję.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.