Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 grudnia 2011

BIOTON BIO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
CASPAR CSR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEMOLEN DEM NC NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na MSR oraz zmian w składzie RN.
GREENECO GET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GRUPAHRC HRC NC Debiut spółki na NC.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
MCLOGIC MCL GPW NWZA ws. połączenia Macrologic SA ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
OEX OEX GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 36 629 553 akcji serii D.
WADEX WAX GPW NWZA ws. udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.