Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 października 2012

ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GETINOBLE GNB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
IFCAPITAL IFC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MGAMES MGS NC Debiut spółki na NC.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ORBIS ORB GPW NWZA ws. zbycia Hotelu "Mercure Zakopane Kasprowy" w Zakopanem jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
RELPOL RLP GPW NWZA ws. ustalenia liczebności składu RN oraz zmian w składzie RN.
SYNERGA SNG NC NWZA ws. zmian w składzie RN, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Jacka Grobel oraz przez byłego wiceprezesa zarządu pana Tomasza Mrozowskiego, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i in.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.