Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 sierpnia 2023

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CREEPYJAR CRJ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 zł na akcję.
CYBERFLKS CBF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za V kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.06.2023 r.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Madkom za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Madkom za rok obrotowy 2022.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PLAYWAY PLW GPW Wypłata dywidendy 19,39 zł na akcję.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
SOHODEV SHD GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.041 akcji serii D i 1.875 akcji serii F.