Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 października 2020

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DEVORAN DEV NC NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu, zmian w składzie RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
ELEMENTAL EMT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz przeznaczenia na ten cel środków pozostających na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą ZWZ z 9 lipca 2020 roku.
TSGAMES TEN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.066 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.