Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 lutego 2020

CDA CDA NC Publikacja raportu za 2019 rok.
HARPER HRP GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MOONLIT MLT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, zmiany statutu oraz powołania do RN trzech nowych członków.
ORCOGROUP OPG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
R22 R22 GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.