Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 12 października 2017

4FUNMEDIA 4FM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
DELKO DEL GPW NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.
EUROSNACK ECK NC Dzień pierwszego notowania na NC 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MOSTALWAR MSW GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania RN.
REDWOOD RWD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 maja 2017 roku.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.