Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 26 sierpnia 2011

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. zmiany uchwały NWZA nr 4 z 6 maja 2011 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, uchylenia uchwał WZA nr 21 i nr 22 z 25 marca 2011 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych.
BOGDANKA LWB GPW Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
CENTKLIMA CKL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
FAM FAM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FASING FSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GANT GNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GRUPAEMM GEM NC Debiut spółki na NC.
HYDROTOR HDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.