Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 października 2011

AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AMBRA AMB GPW WZA
BELEAF BLF NC NWZA ws. podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, emisji obligacji oraz zmian w statucie.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
INVICO IVC NC NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za 2010 rok.
KERNEL KER GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6 009 000 akcji zwykłych na okaziciela.
MMCPL MMC NC Debiut spółki na NC.
PGO PGO GPW Debiut spółki na GPW.
RAEN RAE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
TELESTO TLO NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany sposobu wynagradzania członków RN.
ZAMET ZMT GPW Debiut spółki na GPW.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F.