Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 maja 2020

5THAVENUE 5AH NC Dzień wykupu akcji spółki przez Real Corp Sp. z o.o. po cenie 1,66 zł za akcję.
7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za 2019 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za 2019 rok.
BRAND24 B24 GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ERGIS EGS GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
GETIN GTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
GWARANT GWR NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NEUCA NEU GPW ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2019, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia spółki pod firmą: NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną pod firmą: PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Repsol REP.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.