Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 grudnia 2013

8FORMULA 8FO NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub wniesienie aportem prawa handlowego, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
APATOR APT GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,30 zł na akcję.
BIOTON BIO GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BRAS BSA NC Pierwszy dzień notowań na NC 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 925 akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.909 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
IMAGIS IMG NC Pierwszy dzień notowań na NC 782.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.625 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
NORDEABP NDA GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
STOPKLA STK NC NWZA ws. przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w zakresie ksiąg rachunkowych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VISTAL VTL GPW Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.