Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 marca 2011

BIOERG BER NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DIRECTES DES NC Publikacja raportu za 2010 rok.
GETIN GTN GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GREMPCO GRM NC Debiut spółki na NC.
INPRO INP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmian w statucie.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja wyników za 2010 rok.
TESGAS TSG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.