Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 lutego 2016

PZU PZU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.110 akcji serii A.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FALCON FLG NC Dzień pierwszego notowania na NC 355.534 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
KGL KGL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LIBERTY LTG NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.300 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
STANUSCH STT NC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BNP Paribas BNP.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.