Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 1 lutego 2012

5THAVENUE 5AH NC Debiut spółki na NC.
EASTSIDE ESC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
ERNE ERN NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MAKORA MRA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDARD MRD NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
PROVECTA PRV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WEGLOPEX WPX NC Split akcji w stosunku 1:10.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.