Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 1 września 2016

ABSINVEST AIN NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
BANKBPH BPH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
BSCDRUK BSC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
EZO EZO NC NWZA ws. powołania członków RN.
FALCON FLG NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
KBJ KBJ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
KREC KRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MOBINI MOB NC NWZA ws. zmiany w składzie RN.
OEX OEX GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
OTMUCHOW OTM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PROVIDENT IPF GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,046 GBP na akcję.
PYLON PYL NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
UHYECA ECA NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WOJAS WOJ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.