Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 listopada 2013

ALIOR ALR GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G lub praw do akcji serii G do obrotu GPW oraz zmiany statutu.
CPGROUP CPG GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ENAP ENP GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
GTRINITY GTY NC NWZA ws. powołania członków oraz wyboru przewodniczącego RN.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
MILESTONE MMD NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.000.000 akcji zwykłych.
MISPOL MIP GPW NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał nr 11,17,18,19/2013 WZA z dnia 04.07.2013 roku i uchwały nr 6 WZA z 07.06.2013 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN i zmiany statutu.
NEWAG NWG GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
NOVAVISGR NVG GPW Scalenie akcji w stosunku 6:1.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku.
SADOVAYA SGR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 5 zł na akcję.