Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 czerwca 2019

AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
AUTOPARTN APR GPW Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
HANDLOWY BHW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,74 zł na akcję.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I2DEV I2D GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INDYGO IDG GPW NWZA ws. zmian w RN.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INVESTEKO IVE NC NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
NANOGROUP NNG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 986.550 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NETIA NET GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PASSUS PAS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PGFGROUP PGV GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PROJPRZEM PJP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
R22 R22 GPW NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
SEKO SEK GPW Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
TELESTR TLS NC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
VIGOSYS VGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
WARIMPEX WXF GPW Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.