Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 listopada 2013

ENERGA ENG GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ATLANTAPL ATP GPW NWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania RN oraz sprawozdania zarządu z działalności, podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku, zmiany statutu.
BYTOM BTM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz maszyn i urządzeń położonych w Tarnowskich Górach oraz zmiany statutu.
CODEMEDIA COD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru akcji serii E, pokrycia straty i ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia z dnia 2.08.2013r., zmiany statutu.
MLPGROUP MLG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.440.000 akcji serii A, 3.654.379 akcji serii B, 3.018.876 akcji serii C.
PCZ PCZ NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, wprowadzenia regulaminu RN i WZA oraz zmiany statutu.
PLANETINN PIG NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z dnia 8.10.2013r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C, zmiany statutu.
POLFA PLF NC NWZA ws. zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa S.A., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 4.000.000 szt. akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PRESTO PST NC NWZA ws. powołania członka RN oraz zgody na aport nieruchomości.
VEDIA VED NC NWZA ws. podwyższenia kwoty kapitału docelowego i wydłużenia terminu możliwości jego wykonania oraz zmiany statutu.