Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 lipca 2013

CELTIC CPD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,79 zł na akcję.
ICPD ICD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
KRKA KRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,61 euro na akcję.
PREFABET PBB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
RAFAMET RAF GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 BGN na akcję.
TARCZYNSKI TAR GPW Ostatni dzień notowań na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TERESA TER GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.