Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 sierpnia 2014

PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ASSECOSEE ASE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G z pozbawieniem prawa poboru obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
GPW GPW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MAGNIFICO MGF NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NETIA NET GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Vectra S.A.
REMAK RMK GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZARMEN Sp. z o.o.
STANDREW STD NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.