Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 lutego 2018

AALLIANCE AAS NC NWZA ws. powołania członków RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.199 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EXOUPOS GEU NC NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GRODNO GRN GPW NWZA ws. zmiany statutu.
GRUPAMZ GMZ NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SCPFL SCP NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku (III kwartał roku obrotowego).
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.