KOOL2PLAY

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 KOOL2PLAY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 KOOL2PLAY Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 KOOL2PLAY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
18 kwietnia 2024 KOOL2PLAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
20 marca 2024 KOOL2PLAY Publikacja raportu za 2023 rok.
31 grudnia 2023 KOOL2PLAY Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii J.
4 grudnia 2023 KOOL2PLAY Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na akcje serii J.
27 listopada 2023 KOOL2PLAY Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
12 listopada 2023 KOOL2PLAY Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 KOOL2PLAY Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
18 maja 2023 KOOL2PLAY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
15 maja 2023 KOOL2PLAY Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 KOOL2PLAY Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 KOOL2PLAY Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
2 listopada 2022 KOOL2PLAY NWZA ws. powołania członków RN zmiany statutu.
16 sierpnia 2022 KOOL2PLAY Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
18 lipca 2022 KOOL2PLAY NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
24 maja 2022 KOOL2PLAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
16 maja 2022 KOOL2PLAY Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 KOOL2PLAY Publikacja raportu za 2021 rok.
20 stycznia 2022 KOOL2PLAY Dzień pierwszego notowania na NC 18.000 akcji serii E oraz 51.215 akcji serii F.
6 grudnia 2021 KOOL2PLAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 KOOL2PLAY Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 KOOL2PLAY NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie KOOL2PLAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki BUZZROUNDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
13 sierpnia 2021 KOOL2PLAY Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 KOOL2PLAY Dzień pierwszego notowania na NC 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
7 czerwca 2021 KOOL2PLAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
14 maja 2021 KOOL2PLAY Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 KOOL2PLAY Publikacja raportu za 2020 rok.
22 lutego 2021 KOOL2PLAY Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 150.000 akcji serii A2, 178.000 akcji serii B, 78.600 akcji serii C, 180.000 akcji serii D.