GANT

Data Spółka Wydarzenie
25 maja 2015 GANT Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
15 maja 2015 GANT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 GANT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
22 lipca 2014 GANT NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
7 kwietnia 2014 GANT NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
4 kwietnia 2014 GANT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz podziału zysku albo pokrycia straty za 2013r, uchylenia uchwały nr 1/2013 WZA z dnia 31.01.2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 GANT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
8 stycznia 2014 GANT Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
15 listopada 2013 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
13 sierpnia 2013 GANT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
11 lipca 2013 GANT Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
1 lipca 2013 GANT Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.130 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
20 czerwca 2013 GANT Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.119.870 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
17 czerwca 2013 GANT NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 maja 2013 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 GANT NWZA ws. wyboru członka RN.
18 kwietnia 2013 GANT NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 kwietnia 2013 GANT NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
3 kwietnia 2013 GANT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 albo w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
21 marca 2013 GANT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
11 lutego 2013 GANT Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 stycznia 2013 GANT NWZA ws. emisji obligacji serii ZB zamiennych na akcje serii T i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
22 listopada 2012 GANT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 listopada 2012 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
22 czerwca 2012 GANT WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
27 kwietnia 2012 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
15 marca 2012 GANT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
7 listopada 2011 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
26 sierpnia 2011 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 maja 2011 GANT WZA
6 maja 2011 GANT Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 GANT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 GANT Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
12 października 2010 GANT Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii R.