ZWG

Data Spółka Wydarzenie
14 stycznia 2015 ZWG Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem ze spółką BUMECH S.A.
16 grudnia 2014 ZWG Zwieszenie notowań akcji spółki w związku z jej połączeniem ze spółką BUMECH S.A.
15 grudnia 2014 ZWG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
9 grudnia 2014 ZWG NWZA ws. połączenia ZWG S.A. z BUMECH S.A. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 ZWG Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ZWG Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
18 czerwca 2014 ZWG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 maja 2014 ZWG Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 ZWG Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
6 marca 2014 ZWG NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na GPW.
14 lutego 2014 ZWG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ZWG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ZWG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 czerwca 2013 ZWG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz wyrażenia zgody na przystąpienie spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek.
15 maja 2013 ZWG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ZWG Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 ZWG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ZWG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ZWG Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 ZWG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
9 maja 2012 ZWG Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
22 marca 2012 ZWG Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ZWG Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 stycznia 2012 ZWG Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
13 stycznia 2012 ZWG Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
28 listopada 2011 ZWG Debiut spółki na NC.