Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 maja 2016

AIRWAY AWM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ALIOR ALR GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
BIOTON BIO GPW NWZA ws. zmiany statutu.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CITYSERV CTS GPW ZWZA
ENTER ENT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
FORTUNA FEG GPW ZWZA
I2DEV I2D GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za 2015 roku.
KOFOL KOF GPW ZWZA
MAGNIFICO MGF NC NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
STOPKLA STK NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.641.304 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.