Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 listopada 2014

MAXIMUS MAX NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
NICOGAMES NGS NC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PMPG PGM GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SILVANO SFG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 euro na akcję.
WIKANA WIK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.