Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 września 2017

AIRWAY AWM NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FORTE FTE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.685 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GINOROSSI GRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
LETUS LET NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru oraz zmiany statutu.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEMANAGER PEM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 1,46 zł na akcję.
SKOTAN SKT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TERMOEXP TME NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.