Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 26 marca 2015

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EMTASIA EMA NC Początek notowań spółki CERTUS (CCA) pod nazwą PRIME (PMT), w związku ze zmianą firmy.
FOTOVOLT FVE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
HORNIGOLD HRL NC NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2014, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
PEMANAGER PEM GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
SANTANDER SAN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
SANWIL SNW GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.