Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 lipca 2021

MERCATOR MRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.641 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ARCTIC ATC GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
CLNPHARMA CLN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
DSTREAM DOW NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Wypłata dywidendy 1,42 zł na akcję.
MAKARONPL MAK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
NOTORIA NTS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 12 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PBKM BKM GPW NWZA ws. zmiany terminu wykupu warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 15 lutego 2016 roku, nowego programu motywacyjnego oraz związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego.
PRYMUS PRS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.