Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 stycznia 2014

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EKOEXPORT EEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 572.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
M4B M4B NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MERCATOR MRC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-chemia.
PCHVENTURE PCV NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22 i 23 WZA z 19.09.2013r, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Unilever UNA.NL Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.