Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 9 września 2020

MERCATOR MRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.425 akcji na okaziciela serii H.
AERFINANC AER NC ZWZA ws. m.in. przekazania zysku osiągniętego za rok obrotowy 2019.
FEERUM FEE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
GEOTRANS GTS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.
GOLAB GOL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KANCELWEC KPI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NEWAG NWG GPW Wypłata I rat dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRIMETECH PTH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Famur S.A.