Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 września 2020

BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,50 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBG PBG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.