Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 13 kwietnia 2017

ENELMED ENE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERG ERG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.918 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GPRE GPR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 156.133.179 akcji zwykłych.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany w składzie RN.
MOL MOL GPW ZWZA
MOL MOL GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
Citigroup C.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.