Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 grudnia 2012

DATAWALK DAT GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FMOZAROW FMO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GENRG GNG NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GLOBALTR GTR NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany i uzupełnienia składu RN.
MISPOL MIP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej ARTETA sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości należącej do MISPOL S.A.
NICOGAMES NGS NC NWZA ws. zmiany w składzie RN.
NOVAKBM KBM GPW WZA
POLLENAE GPW NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom spółki formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym GPW.