Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 stycznia 2019

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
CFG CFG NC NWZA ws. zmian w RN oraz zmian statutu.
DATAWALK DAT GPW Rozpoczęcie zapisów na akcje serii M w ramach transzy detalicznej oraz od inwestorów instytucjonalnych.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. powołania członka RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
KREDYTIN KRI GPW NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki oraz zmiany wynagrodzenia należnego przewodniczącemu RN.
PLAYWAY PLW GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
RONSON RON GPW NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.