Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 2 czerwca 2014

EUROCASH EUR GPW Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AGTES AGS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
APLITT API GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INDATA IDT GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
ITMTRADE ITM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KANIA KAN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MSXRESOUR MSX GPW Początek notowań spółki MOSTALEXP (MSX) pod nazwą MSXRESOUR (MSX), w związku ze zmianą firmy.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PCHVENTURE PCV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PFMEDICAL PFM NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SNIEZKA SKA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
SUNEX SNX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TECHMADEX TDX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VISION VIV NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WDX WDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.