Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 czerwca 2022

ALUMETAL AML GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
BIOFACTOR BFC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021.
DADELO DAD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
GEOTRANS GTS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
LETUS LET NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEGAPIXEL MPS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
MOLECURE MOC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PROJPRZEM PJP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
SWISSMED SWD GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
TELIANI TLV NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

wtorek 14 czerwca 2022

GTC GTC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
ACAUTOGAZ ACG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
AERFINANC AER NC NWZA ws. połączenia Hydropress Spółka Europejska z Hydropress sp. o. o.
APSENERGY APE NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 23,47 zł na akcję.
CDRL CDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
DADELO DAD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2021.
MOVGAMVR MVR NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku 2021/2022.
ODLEWNIE ODL GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
OEX OEX GPW Wypłata dywidendy 5,85 zł na akcję.
OPTIGIS OPI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
RAFAMET RAF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
SECOGROUP SWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SNIEZKA SKA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
ULTGAMES ULG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
VIGOSYS VGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
WASKO WAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.

środa 15 czerwca 2022

CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
BIOCELTIX BCX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
BOWIM BOW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportów za 2020 i 2021 rok.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
CFSA CFS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r. oraz wypłaty dywidendy.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
DROZAPOL DPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021.
FIGENE FIG NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
GPW GPW GPW NWZA ws. powołania Prezesa Zarządu Giełdy na nową kadencję, wyboru Sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GRMEDIA GME NC Dzień pierwszego notowania na NC 20.202 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2022 w wysokości 0,30 zł na akcję.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
POLWAX PWX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
SECOGROUP SWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.
ULTGAMES ULG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2021 rok.

czwartek 16 czerwca 2022

ASTARTA AST GPW ZWZA
TSGAMES TEN GPW Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.

piątek 17 czerwca 2022

LOTOS LTS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021.
ANSWEAR ANR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BETOMAX BTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.
BIOMEDLUB BML GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
BOGDANKA LWB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,52 zł na akcję.
COALENERG CLE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
FIGENE FIG NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
FOREVEREN FOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
GENXONE GX1 NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
GRUPRACUJ GPP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
LUBAWA LBW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MIRBUD MRB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
PLAYWAY PLW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
R22 R22 GPW Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
STSHOLDING STH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TRAKCJA TRK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

sobota 18 czerwca 2022

LETUS LET NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.