Carrefour

Data Spółka Wydarzenie
18 lutego 2021 Carrefour Publikacja raportu za 2020 rok.
28 lipca 2020 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
27 lutego 2020 Carrefour Publikacja raportu za 2019 rok.
25 lipca 2019 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 lutego 2019 Carrefour Publikacja raportu za 2018 rok.
26 lipca 2018 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
28 lutego 2018 Carrefour Publikacja raportu za 2017 rok.
30 sierpnia 2017 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
9 marca 2017 Carrefour Publikacja raportu za 2016 rok.
28 lipca 2016 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
10 marca 2016 Carrefour Publikacja raportu za 2015 rok.
31 lipca 2015 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
5 marca 2015 Carrefour Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
31 lipca 2014 Carrefour Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
5 marca 2014 Carrefour Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 Carrefour Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
7 marca 2013 Carrefour Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 Carrefour Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
8 marca 2012 Carrefour Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 Carrefour Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
3 marca 2011 Carrefour Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.