PERMEDIA

Data Spółka Wydarzenie
17 grudnia 2013 PERMEDIA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 listopada 2013 PERMEDIA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 PERMEDIA Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
29 sierpnia 2013 PERMEDIA NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).
2 lipca 2013 PERMEDIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LU CHEMIE, a.s
3 czerwca 2013 PERMEDIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LU CHEMIE, a.s
27 maja 2013 PERMEDIA Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez LU CHEMIE, a.s z 7,00 zł na 9,45 zł.
10 maja 2013 PERMEDIA ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
26 kwietnia 2013 PERMEDIA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
28 lutego 2013 PERMEDIA Publikacja raportu za 2012 rok.
4 lutego 2013 PERMEDIA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MW CHEMIE, s.r.o.
24 stycznia 2013 PERMEDIA NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN, zmiany zasad wynagradzania członków RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
22 stycznia 2013 PERMEDIA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MW CHEMIE, s.r.o.
31 października 2012 PERMEDIA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PERMEDIA Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
22 maja 2012 PERMEDIA WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
10 maja 2012 PERMEDIA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
29 lutego 2012 PERMEDIA Publikacja raportu za 2011 rok.
5 października 2011 PERMEDIA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
27 kwietnia 2011 PERMEDIA WZA
23 listopada 2010 PERMEDIA NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.