Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 28 października 2011

BLKCHNLAB BTC NC NWZA ws. zmian statutu, nabywania akcji własnych, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
CUBEITG CTG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DUON DUO GPW Początek zapisów na akcje serii K. Początek notowań na NC praw poboru akcji serii K.
ERNE ERN NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
HFTGROUP HFT NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
I3D I3D NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
SAULETECH SLT NC Początek notowań spółki BLUPREIPO (BLU) pod nazwą BLUMERANG (BLU), w związku ze zmianą firmy.
SPC SPC NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYNERGA SNG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
WBAY WBY NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
WIKANA WIK GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
WOJAS WOJ GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Wojas Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, zamiany imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela oraz zmian w składzie RN.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TotalEnergies FP.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.