Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 października 2014

APANET APA NC Dzień ostatniego notowania na NC 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CDRL CDL GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
GETINOBLE GNB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JWCONSTR JWC GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 19 WZA z 15 maja 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.616.002.671 akcji zwykłych serii A.
STARHEDGE SHG GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.